Cookie beleid Full Speed

De website van Full Speed is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Visie en Toekomst

Visie en Toekomst

Visie en toekomst D.S.V. Full Speed

Doelstellingen:
De doelstellingen die D.S.V. Full Speed zich als vereniging heeft gesteld zijn: Sport voor het hele gezin, voor alle leeftijden en het gehele jaar door. D.S.V. Full Speed verbindt prestatie met gezelligheid. Sport biedt plezier en ontspanning.

Full Speed is een familievereniging waar de jeugd centraal staat. Opgroeien en functioneren in een sociaal veilige omgeving waar de club voor iedereen een tweede thuis is!

Huidige situatie
Full Speed telt op dit moment enkele honderden leden. Het grootste aantal leden bevindt zich binnen het voetbal. Full Speed heeft binnen het voetbal enkele meisjesteams, maar er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal meisjes- en vrouwenteams.

De accommodatie bestaat uit: een kantine, twee voetbalvelden (één kunstgras, één gras, beide verlicht) en een (verlicht) kunstgras trainingsveld. Ook heeft Full Speed sinds enkele jaren een echte voetbaltribune waar veel gebruik van wordt gemaakt. In juni 2019 is de accommodatie uitgebreid met twee heuse voetvolleyvelden (zand) waarop de eerst Delftse Voetvolley Kampioenschappen hebben plaatsgevonden.

Naast voetbal is tennis een tweede kernactiviteit van Full Speed. Zo’n honderd leden beoefenen de tennissport op de zes tennisbanen van ons tennispark.

Binnen Full Speed liggen de uitdagingen vooral bij de jeugd. Er is een heel actief jeugdbestuur met als missie: het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de jeugdafdeling. De laatste jaren is het aantal jeugdleden stabiel gebleven en sinds kort neemt het aantal jeugdleden weer toe. Het ingezette beleid werpt zijn vruchten af, maar de komende jaren zullen wij ons blijven verbeteren.

Naast jeugd is Sportiviteit en Respect een belangrijk aandachtsgebied van het bestuur in samenwerking met de trainersstaf en begeleiding van de jeugdleden. Binnen de vereniging geldt een zero-tolerance beleid.

Voor meer informatie over Full Speed, haar visie en beleid kunt u zich wenden tot één van de (jeugd)bestuursleden.

Toekomst
D.S.V. Full Speed heeft enkele jaren geleden een Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) plan opgesteld. In dit plan staat als lange termijndoelstelling:

Full Speed ontwikkelt zicht tot een grote multi-activiteiten vereniging op Sportpark Kerkpolder. Een vereniging waar alle leden hun plek hebben op sociaal en sporttechnisch gebied waarbij respect voor elkaar een belangrijk uitgangspunt is.

Een van de ambities van Full Speed is om binnen een aantal jaren een buurtfunctie te vervullen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorginstellingen, huiswerkinstituten, BSO, scholen en andere partners die bijdragen om deze rol te vervullen. De ambitie is al gedeeltelijk gerealiseerd, maar zal nog verder vervolg krijgen.
Om deze ontmoetingsplek vorm te geven, is het noodzakelijk dat Sportpark Kerkpolder toegankelijk is. Dit betekent een lage drempel om lid te worden en je eigen plek te vinden binnen de vereniging en een goede bereikbaarheid. Voldoende openbaar vervoer, functionerende straatverlichting waardoor een sociaal veilige omgeving ontstaat op het Sportpark zodat kinderen zelfstandig hun weg kunnen vinden naar ‘hun’ ontmoetingsplek.
Op deze manier wil Full Speed haar rol vervullen als Vereniging die Verenigt en zo een waardevolle toevoeging zijn voor de stad Delft.

In dit MVV-traject zijn doelen opgesteld, waarvan er al een flink aantal is gerealiseerd en elk jaar wordt er geëvalueerd en worden er weer nieuwe doelen geformuleerd.
Om deze doelstelling ook daadwerkelijk te realiseren is het nodig dat we dat in stappen gaan doen. Zo zijn er doelstellingen vastgelegd met daarbij het jaar wanneer een en ander gerealiseerd dient te zijn.
Wilt u alle doelstellingen lezen kijk dan even op de website van Full Speed onder MVV (Maatschappelijk verantwoord verenigen).
Gedurende het seizoen zullen wij u verder op de hoogte houden van het verloop van dit MVV-traject.

Termijnvisie Jeugd

Het jeugdbestuur van Full Speed heeft een Jeugdbeleidsplan 2011-2017 gemaakt. Dit Jeugdbeleidsplan geeft de visie van de jeugdafdeling van Full Speed weer. Daarin zijn opgenomen de acties die geïdentificeerd zijn om deze visie te realiseren. Het was de bedoeling om de voorbije periode een nieuw Jeugdbeleidsplan op te stellen, maar dit is door omstandigheden niet gelukt. Komend seizoen zullen we hier alsnog mee aan de slag gaan en zal er hard gewerkt worden aan een nieuw Jeugdbeleidsplan voor de periode 2021-2026. Zodra dit is gerealiseerd zullen wij dit met onze leden delen.

Visie
De visie van Full Speed ten aanzien van de jeugdafdeling is het zo optimaal mogelijk combineren van prestatie en plezier. Aan de ene kant moet het voor de jeugd een sportieve uitdaging zijn om te voetballen op een aantrekkelijk niveau met aansluitend doorstroming naar de selectie van de senioren. De selectieteams van de jeugd spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Daarnaast richten wij ons op de bevordering van het speltechnische niveau van alle jeugdspelers.

Aan de andere kant is de vereniging een prettige omgeving waar zij, de ouders en anderen graag (blijven) komen. De bevordering van sociale aspecten zoals teamgeest, sportiviteit, samenspel, normen en waarden in de omgang, staat hoog in het vaandel. 

Ledenaantal
De jeugdafdeling van Full Speed heeft anno 2020 nog steeds een stabiel aantal van ruim. 200 leden. Deze leden spelen op zaterdag, verspreid over alle leeftijdsgroepen, zowel jongens als meiden. De huidige accommodatie laat toe dat we ongeveer 20 teams kunnen onderbrengen evenredig verdeeld over de leeftijdscategorieën. Hiermee kunnen we voor de jongens zowel selectiebeleid toepassen als doorstroming naar de senioren garanderen. De jeugdafdeling van Full Speed heeft nog steeds de ambitie om nog verder te groeien in het aantal jeugdleden.

Acties
We hebben een aantal onderwerpen waarop we gerichte acties zetten.
De belangrijkste zijn:

  • Werven onder schooljeugd, in alle leeftijdscategorieën en met extraaandacht voor aanvullende meisjesteams
  • Kaderopleidingen voor trainer en scheidsrechter aanbieden aan betrokken jeugdspelers
  • Jeugdspelers inzetten als leider, trainer en/of scheidsrechter
  • Ouders actiever benaderen voor activiteiten en taken
  • Communicatie in de vereniging verbeteren door inzet van e-mail, de Full Speed website en Social Media
  • Werven van leden voor het “Ukkenvoetbal” (4 tot 6 jaar)

 

Met onder andere deze acties verwachten wij ook in de toekomst een aantrekkelijke vereniging te zijn voor onze leden en dat er continuïteit is en doorgroei naar de senioren.

Het jeugdbestuur van uw vereniging rekent op uw betrokkenheid en hulp bij het uitvoeren van deze acties.

Op naar een gezonde Full Speed toekomst!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!