Gedragregels - D.S.V. Full Speed

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Gedragregels

Gedragregels

Binnen de voetbalvereniging D.S.V. Full Speed geldt een aantal gedragsregels.

In het algemeen geldt:

In en buiten het veld of tijdens de training toont men respect voor elkaar. Niet vloeken of schelden, geen discriminerende uitlatingen en bovenal een sportief gedrag.

Hierna staat een aantal gedragsregels voor jeugdspelers in meer detail.

De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de spelers. Hierbij is elke speler even belangrijk en moet elke speler zo veel mogelijk plezier kunnen beleven binnen de club. Daarom moeten de jeugdspelers ook een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken. Dat betekent onder meer het volgende:

  • Houd je aan de door de begeleider(s) afgesproken tijden van verzameling en vertrek.
  • Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd is het verplicht jezelf 2 dagen voor de wedstrijd af te melden. Bij uitzonderlijke situaties moet men zich DIRECT afmelden bij de begeleiding!
  • Afschrijven voor een training bij de trainer.
  • Afschrijven voor een wedstrijd bij de leider.
  • Bij wangedrag tijdens de wedstrijden of trainingen zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen m.b.t. het bevorderen van de individuele en groepsgerichte discipline.
  • Problemen worden in eerste instantie met de begeleiders van het team besproken. Volgt hieruit geen tevreden oplossing, dan kan men zich wenden het jeugdbestuur. Dit geldt natuurlijk voor de jeugdleden, maar zeker ook voor de ouders!
  • Bij herhaaldelijke misdragingen kan dit leiden, na advies van het jeugdbestuur en in overleg met het hoofdbestuur, tot royering van het jeugdlid.
  • Deelname aan de trainingen is voor elke jeugdspeler verplicht.
  • Bij verhindering is het verplicht je tijdig, dus vooraf aan de training, af te melden bij de eigen begeleiders, daar de betreffende trainer de training afstemt op het aantal aanwezige jeugdspelers.
  • Zorg dat je voor een training altijd op tijd aanwezig bent, opdat je minimaal 5 minuten voor aanvang van een training op het trainingsveld aanwezig bent.
  • Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
  • Op de training dient men sportkleding te dragen, die men na de training niet draagt i.v.m. hygiëne. De spelers uit de JO9 en JO11vormen hierop een uitzondering.
  • De spelers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Tevens is het dragen van sieraden verboden!
  • Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd.
  • Tijdens trainingen wordt er alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen.
  • De trainingen gaan altijd door, mits de trainer in overleg met het jeugdbestuur dit zelf anders bepaalt. Bij twijfel van doorgang wordt de desbetreffende trainer geraadpleegd.
  • Na afloop van een training c/q wedstrijd is douchen verplicht.
  • Elke speler heeft na een wedstrijd of training voldoende aan 5 minuten douchetijd!
  • In de kleedkamer blijven wij van andermans eigendommen af.
  • Het team zorgt er voor dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt. Leiders let hier op!
  • Voetbalschoenen buiten uitslaan / schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren.
   • Bij afwezigheid van wedstrijd of training zonder kennisgeving, kan een van de volgende maatregelen worden genomen.
   • Training:
 1. 1e keer training: halve wedstrijd schorsing
 2. 2e keer training: hele wedstrijd schorsing
 3. 3e keer training: schorsing in overleg met jeugdbestuur en begeleiders
    • Wedstrijd
    1. 1e keer wedstrijd: hele wedstrijd schorsing
    2. 2e keer wedstrijd: twee wedstrijden schorsing
    3. 3e keer wedstrijd: schorsing in overleg met jeugdbestuur en begeleiders.
   • Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen etc.) worden streng aangepakt, waarbij de ouders op de hoogte worden gebracht.
   • Definitief weggestuurd worden tijdens een training of wedstrijd betekent dat er sancties genomen worden.
   • De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas.
   • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat alleen maar ten koste van het spel.
   • Geef de tegenstanders na afloopvan de wedsrijdeen hand.
   • Volg altijd de aanwijzingen van de leider/trainer op. Uitsluitend zij bepalen de opstelling.
   • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
   • Problemen: Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met je trainer, leider of de desbetreffende jeugdcoördinator. Van ieder lid wordt verwacht dat hij / zij zich aan de regels houdt en er op toeziet dat dit ook door de andere leden gebeurt.


Onder het motto samen sterk kunnen wij er met zijn allen voor zorgen de vereniging gezellig en sportief te houden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!